Negma Dönüştürülebilir Tahvillerin Dönüştürülmesi ve Kreos/Pontifax Dönüştürülebilir Tahvillerinin Kısmi Geri Ödenmesi Sonrası Toplam Oy Hakkı (Payda) Sayısına İlişkin Bilgiler


negma Grup dönüştürdü 180 EUR ile sonuçlanan dönüştürülebilir tahviller 450,000 sermaye artışı ve Kreos/Pontifax cçevrilebilir bons geri ödeme yapıldı bir miktarda nın-nin 3 milyon Euro

Leuven, BEGİYUMBoston, MA, ABD – Haziran 30 2022 8.00 PM CET – 2 Mayıs 2007 tarihli Belçika Kanununun, payları düzenlenmiş bir piyasada işlem görmesine izin verilen ihraççıların büyük iştiraklerinin açıklanması ve çeşitli hükümlere ilişkin 15. maddesi uyarınca, Oxurion NV (Euronext Brüksel: OXUR) (“Şirket” veya “Oxurion”), 7 Haziran (9 Haziran’da işlem gören) 2022 tarihinde 1.216.216 yeni adi hisse senedi ihracını takiben Negma tahvillerinin dönüştürülmesine ilişkin aşağıdaki bilgileri duyurur, Negma Grubu ile imzalanan Sermaye Taahhüdü uyarınca 180 adet dönüştürülebilir tahvilin dönüştürülmesi sonucunda toplam 450.000 Avro tutarındadır.

Negma dönüştürülebilir tahvillerinin dönüştürülmesi yoluyla sermaye artırımının tamamlanmasının ardından, Oxurion tarafından ihraç edilen toplam hisse sayısı 49.821.189 oy hakkına sahip adi hisse senedidir (önceki 48.604.973 adi hisseye kıyasla). Bu sayı, hissedarlık oranlarının hesaplanmasında payda olarak kullanılacaktır.

Ayrıca, Oxurion Aralık 2021’de ihraç edilen Kreos/Pontifax Dönüştürülebilir Tahvillerin 3 milyon Euro’sunu (%30) geri ödemiştir. Bu çerçevede, nakit taahhüt 4 milyon Euro’dan 3 milyon Euro’ya düşürülmüştür ve sadece faiz dönemi 2022’nin üçüncü çeyreğinin sonuna kadar uzatılmıştır. Geri ödeme, Kreos/Pontifax Dönüştürülebilir Tahvillerin potansiyel bir dönüşümü üzerine ihraç edilecek toplam hisse sayısını, Şirketin nakit akışını etkilemeden 1.034.482 hisse azaltır. prospektüs Mart 2022’de yayınlandı.

Bu nedenle, Oxurion aşağıdaki güncellenmiş bilgileri yayınlar:

69.456.161.32
  • Oy hakkına sahip menkul kıymetlerin toplam sayısı (tümü adi hisse senetleri)
49.821.189
  • Toplam adi hisse senedi sayısı (= payda)
49.821.189
  • Henüz ihraç edilmemiş oy hakkı taşıyan menkul kıymetlere abone olunan ödenmemiş hak sayısı:
  • 20 Kasım 2017’de ihraç edilen ve sahiplerine oy hakkı taşıyan toplam 751,500 menkul kıymeti (tümü adi hisse senetleri) taahhüt etme hakkı veren 751,500 abonelik hakkı (“SR’ler”);
  • 23 Aralık 2020’de ihraç edilen ve sahiplerine oy hakkı taşıyan toplam 60.000 menkul kıymeti (tümü adi hisse senetleri) abone olma hakkı veren 60.000 SR;
  • 14 Nisan 2021’de ihraç edilen ve sahiplerine oy hakkı taşıyan toplam 1.010.000 menkul kıymeti (tümü adi hisse senetleri) taahhüt etme hakkı veren 1.010.000 SR;
  • 22 Eylül 2021’de ihraç edilen ve sahiplerine oy hakkı taşıyan toplam 550.000 menkul kıymete (tümü adi hisse senetleri) abone olma hakkı veren 550.000 SR;
  • 20 Aralık 2021’de ihraç edilen ve sahiplerine (Kreos Capital VI (UK) Limited, Pontifax Medison Finance (Israel) LP ve Pontifax Medison Finance (Cayman) LP) oy hakkı taşıyan toplam sayıda menkul kıymete abone olma hakkı veren 100 dönüştürülebilir tahvil ( tüm adi hisse senetleri), Şirket, Kreos Capital VI (UK) Limited, Pontifax Medison Finance (Israel) LP ve Pontifax arasında bir Kredi İmkanı sağlanmasına ilişkin Anlaşmaya ekli bu dönüştürülebilir tahvillerin hüküm ve koşullarına uygun olarak Medison Finance (Cayman) LP, 21 Kasım 2021’de ve Haziran 2022’deki kısmi geri ödemeyi takiben değiştirildiği şekliyle;
  • 30 Aralık 2021’de ihraç edilen ve sahiplerine oy hakkı taşıyan toplam 724.749 menkul kıymeti (tümü adi hisse senetleri) taahhüt etme hakkı veren 724.749 SR; ve
  • 29 Nisan 2022’de ihraç edilen, sahibine (Negma Grubu), akdedilen İhraç ve Abonelik Sözleşmesinde belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak toplam sayıda oy hakkı taşıyan menkul kıymeti (tüm adi hisse senetleri) taahhüt etme hakkı veren 220 dönüştürülebilir tahvil Şirket ile Negma Grubu arasında 26 Ağustos 2021 tarihinde

SON

Hakkında oksitlenme

Oxurion (Euronext Brüksel: OXUR), çalışma sırasında görme kaybının önde gelen nedeni olan diyabetik makula ödemi (DME) dahil olmak üzere retina bozuklukları olan hastalarda görmeyi iyileştirmek ve daha iyi korumak için tasarlanmış yeni nesil bakım oftalmik tedavileri geliştiren bir biyofarmasötik şirketidir. -yaş insanlar, hem de diğer koşullar. Oxurion, DME tedavisi için yeni terapötik olan THR-149’un başarılı gelişimi de dahil olmak üzere retina bozukluklarının tedavisinde önemli bir rol oynamayı amaçlamaktadır. THR-149, anti-VEGF tedavisine yetersiz yanıt gösteren DME hastalarının %50’ye kadarı için potansiyel yeni bir bakım standardı olarak geliştirilmekte olan güçlü bir plazma kallikrein inhibitörüdür. Oxurion’un merkezi Leuven, Belçika’dadır ve kurumsal operasyonları Boston, MA’dadır. Daha fazla bilgi www.oxurion.com adresinde mevcuttur.

İleriye dönük beyanlar hakkında önemli bilgiler

Bu basın bültenindeki bazı ifadeler “ileriye dönük” olarak kabul edilebilir. Bu tür ileriye dönük beyanlar mevcut beklentilere dayanmaktadır ve buna bağlı olarak çeşitli riskler ve belirsizlikler içerir ve bunlardan etkilenir. Bu nedenle Şirket, bu tür ileriye dönük beyanların gerçekleşeceğine dair herhangi bir güvence sağlayamaz ve herhangi bir ileriye dönük beyanı güncellemek veya revize etmek için herhangi bir yükümlülük üstlenmez. Sonucunda yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka herhangi bir nedenle. İşi etkileyen riskler ve belirsizlikler ve fiili sonuçların ileriye dönük herhangi bir ifadeden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek diğer faktörler hakkında ek bilgiler Şirketin Faaliyet Raporunda yer almaktadır. Bu basın bülteni, herhangi bir yargı bölgesinde Oxurion’un menkul kıymetlerinin veya varlıklarının satışı veya satın alınması için bir teklif veya davet teşkil etmez. Oxurion’un hiçbir menkul kıymeti, değiştirildiği şekliyle 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası uyarınca veya bu yasanın bir muafiyetine uygun olarak ve yürürlükteki ABD eyalet menkul kıymetler yasalarına uygun olarak tescil edilmeden Amerika Birleşik Devletleri’nde teklif edilemez veya satılamaz..

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

İçerik GlobeNewswire’a aittir. DKODING Medya, sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. DKODING Medya içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.

Negma Dönüştürülebilir Tahvillerin Dönüştürülmesi ve Kreos/Pontifax Dönüştürülebilir Tahvillerinin Kısmi Geri Ödenmesi Sonrası Toplam Oy Hakkı (Payda) Sayısına İlişkin Bilgiler


Kaynak : https://www.dkoding.in/press-release/information-on-the-total-number-of-voting-rights-denominator-following-conversion-of-negma-convertible-bonds-and-partial-reimbursement-of-kreos-pontifax-convertible-bonds/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir